Home Mix Pradávní lidé pomáhali vytvořit poušť Sahara, říkají archeologové.

Pradávní lidé pomáhali vytvořit poušť Sahara, říkají archeologové.

Je zvláštní pomýšlet na to, že Sahara, nyní ikonická ukázka pouště známá pro své písečné duny a intenzivní teplo, byla kdysi svěží a zelení oplývající krajina se dvěma jezery a množstvím pastvin. Kontrast toho čím je teď bije do očí. Co způsobilo tak drastickou změnu klimatu?

Vědci jíž dlouho připisují tuto změnu zakolísáním orbitální osy země, ale nyní archeolog David K. Wright ze Seulské Národní Univerzity naznačuje, že jsou valstně na vině lidé. Mokré období nazýváno „Čas vlhké Afriky“, které trvalo 10 000 let, dalo severní a východní Africe hodně vlhkosti. Nicméně, zhruba před 8 000 lety, rovnováha vlhkosti se začala posouvat. Nyní písčitá krajina leží na vrcholu místa, kde kdysi byly řeky a zelené oblasti.

Pro testování své hypotézy, Wright analyzoval archeologický důkaz zaznamenáváním počátečních pozorování pastýřství skrz saharské oblasti. Ty pak porovnal se záznamy odhalujícími šíření křovinové vegetace, která ukazuje na ekologický posun směrem k pouštním podmínkám. Co wright objevil současně se svýmmi originálními myšlenkami: asi před 8 000 lety v oblasti okolo Nilu, pastýřské komunity se posouvaly vždy postupně na západ pokaždé ve stejnou dobu, ve kterou se zvýšil v oblasti výskit keřovité vegetace.

Wright zdůrazňuje vliv lidí, který měli po několik tisíc let na životní prostředí a klima a upozorňuje, že spolu s případnou změnou pouště Sahara, lidská činnost vedla k tomu,
že 15 % současné populace nyní žije v pouštních oblastech. Říká, že důsledky toho jak přímo změníme ekologický systém mají přímý vliv na to, zda lidp budou moci žít a přežít ve vyprahlých oblastech.

Zdroj: ce.com